w

Andrew Tatarsky – Harm Reduction Psychotherapy. A New Treatment for Drug and Alcohol Problems

My book has been well received as an authoratitive work on the subject of Harm Reduction and Psychotherapy.

Currently in the Paperback Edition, Harm Reduction Psychotherapy has been used by both professionals and students as an introduction to this growing field.

Wydawnictwo:
Andrew Tatarsky
słowa kluczowe:
redukcja szkód , andrew tatarsky , tatarsky , ham reduction , psychoterapia , psychotherapy

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
angielski

Co myślisz?

Napisane przez admin

Barbara Szychowiak – Psychologia rozwojowa dla rodziców. Okres wczesnego dzieciństwa

Gottfried Vossen – Serwis Web 2.0. Od pomysłu do realizacji