w

Andrzej Migda – Mistycyzm pentekostalny

Podjęty przez Autora temat jest niezmiernie aktualny, gdyż mistyczny aspekt religijności cieszy się żywym zainteresowaniem naukowym w całym świecie. […] W książce można zauważyć godną podziwu dbałość o rzetelność dokumentowania toku myśli stosownymi odnośnikami, obszerność cytowanego materiału źródłowego oraz różnorodnych opracowań. W sumie otrzymaliśmy pozycję bardzo istotnie wzbogacającą opracowania dotyczące polskiego pentekostalizmu. […] Szczególnie cenna jest dokonana analiza dotycząca tego, jak doświadczenia opisane przez uczestników pentekostalnego nurtu religijności chrześcijańskiej można oddać w kategoriach mistycznych, używanych zwykle do zupełnie innych dziedzin życia religijnego i zawężanych często do religijnego indywidualizmu. Autor nie odtwarza tylko relacji podanych przez innych, ale dokonuje istotnie wartościowej naukowej dokumentacji ważnego segmentu rzeczywistości religijnej w Polsce.

Z recenzji bpa prof. dra hab. Andrzeja Siemieniewskiego   źródło opisu: http://www.nomos.pl źródło okładki: zdjecie autorskie

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe NOMOS
data wydania:
20 grudnia 2013

ISBN:
9788376881362

liczba stron:
413

słowa kluczowe:
mistycyzm , mistyka , chrześcijaństwo , historia , protestanci , zielonoświątkowcy

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski