w

Julian Maślanka – Zorian Dołęga Chodakowski. Jego miejsce w kulturze polskiej i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne

Wydawnictwo:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
data wydania:
1965 (data przybliżona)

liczba stron:
160

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski

Co myślisz?

Napisane przez admin

Bartłomiej Stawiarski – Człowiek – Społeczeństwo – Wiara: Studia interdyscyplinarne

Ryszard Herbut – Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej