w

Vilfredo Pareto – The Rise and Fall of Elites

Wydawnictwo:
Transaction Publishers
liczba stron:
132

słowa kluczowe:
elity polityka władza

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
angielski

Co myślisz?

Napisane przez admin

Małgorzata Dąbrowska – Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej

Maryla Goszczyńska – Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość-Pieniądze-Konsumpcja