w

Zygmunt Bauman – Racjonalność a nauka

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe PWN
kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski

Co myślisz?

Napisane przez admin

Mieczysław Plopa – Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. TOM 4

Barbara Szychowiak – Psychologia rozwojowa dla rodziców. Okres wczesnego dzieciństwa