w

Adam Alfred Zych – Przekraczając smugę cienia. Szkice z gerontologii i tanatologii.

Zbiór szkiców i esejów jest kontynuacją książki: Człowiek wobec starości. W części pierwszej, dotyczącej gerontologii autor omawia zagadnienia pedagogiki starzenia się i starości w dobie ponowoczesności. Podkreśla konieczność tworzenia geragogiki specjalnej, niezbędnej do rozwiązywania problemów globalnego starzenia się i realizacji potrzeb odchodzącego pokolenia: miłości i życia seksualnego w relacji do procesu starzenia się człowieka, aż do form opieki i pomocy dla ludzi starszych, jakości życia seniorów, przemocy wobec osób starzejących się i starych, egzystencjalnych niepokojów, lęków, obaw i zagrożeń w starości. Druga część publikacji poświęcona została zagadnieniom z zakresu tanatologii, interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy zajmującej się umieraniem i śmiercią, jej przyczynami, oznakami i związanymi z nią zjawiskami zachodzącymi w organizmie. Autor kładzie szczególny nacisk na omówienie kwestii tanatopsychologicznych, takich jak: ból, cierpienie i umieranie w cyklu życiowym człowieka, podejmuje analizę podstawowych faz umierania i trajektorii tego procesu, dochodząc do żałoby w życiu człowieka.   źródło opisu: www.slaskwn.com.pl źródło okładki: www.slaskwn.com.pl

Wydawnictwo:
Śląsk
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
9788371645679

słowa kluczowe:
eseje

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski