w

Adam Fischer – Lud polski. Podręcznik etnografji Polski

TREŚĆ

I. Wiadomości wstępne
II. Polski obszar etnograficzny
III. Kultura materjalna
IV. Kultura społeczna
V. Kultura duchowa
VI. Wnioski ogólne
Sprostowania i uzupełnienia
Wskaźnik miejscowości, osób i rzeczy
Spis rycin

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich
data wydania:
1926 (data przybliżona)

liczba stron:
244

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski