w

Adam Miller – Szpital psychiatryczny jako instytucja totalna. Socjologiczne studium przypadku

Praca jest przykładem udanego połączenia teorii socjologicznych i badań empirycznych, zainspirowanego Goffmanowską koncepcją instytucji totalnych. Autor do analizy osobistej stosuje metody obserwacji i wywiadu oraz wykorzystuje dane zastane, prowadząc obserwację uczestniczącą przyjmuje rolę społeczną i perspektywę pacjenta. Na pracę składają się: część teoretyczna dotycząca metodologii, rozważania nad instytucjami i organizacjami oraz rekonstrukcja Goffmanowskiej koncepcji instytucji totalnych. Część teoretyczna została uzupełniona interesującą perspektywą historyczną poświęconą genezie i rozwojowi szpitali psychiatrycznych, również w Polsce. Trzon pracy stanowi opisowo-wyjaśniająca teoria szpitala psychiatrycznego wykorzystująca sposób analizy E. Goffmana.   źródło opisu: Matras źródło okładki: Matras

Wydawnictwo:
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN:
9788323510925

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski