Językoznawstwo

Adrian Gleń – Bycie – słowo – człowiek. Inspiracje heideggerowskie w literaturze

Autor przedstawił sposoby czytania tekstów poetyckich przez fryburskiego filozofa, akcentując w nich: prymat sensu i interpretacji, czyli wydobywanie znaczeń, indywidualne doświadczenie lektury, protest przeciwko rzeczywistości światoobrazu, koncepcję myślenia Bycia (sygetyka), funkcję języka, który ujawnia prawdę, znaczenie dzieła „użyczającego Bycia”. Analizowane kategorie zastosował do rozumienia, głównie, współczesnej polskiej poezji. Aczkolwiek, jak zauważył Bogdan Baran, „aplikacja” heideggerowskiego myślenia, skupiająca się na badaniu strategii „oczekiwania” na epifanię bycia w poetyckim języku, jest w książce opolskiego autora traktowana z odpowiednim dystansem. Książka jest adresowana do badaczy zainteresowanych możliwością wykorzystania kategorii filozoficznych do rozumienia tekstu literackiego, zwłaszcza zaś interpretatorów myśli filozoficznej Martina Heideggera oraz czytelników poezji XX-wiecznej.   źródło opisu: http://www.poczytaj.pl/63269 źródło okładki: http://www.poczytaj.pl/63269

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
data wydania:
2007 (data przybliżona)

ISBN:
9788373952508

liczba stron:
166

słowa kluczowe:
filozofia a literatura

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski