w

Adrian Mianecki – W cieniu przodków. Obrzędy społeczności Indonezji i Birmy

Problematyką, wokół której skupione są prezentowane w książce artykuły, jest obrzędowość społeczności zamieszkujących wyspy Indonezji i Birmę. Teksty powstały na podstawie doświadczeń osobistych autorów, jako wynik przeprowadzonych badań terenowych. Wszystkie mają charakter przede wszystkim etnograficzny – są możliwie szczegółowym i bliskim przedmiotowi zainteresowania opisem wybranych aspektów tytułowego zagadnienia. Wśród nich znalazły się zarówno prace stanowiące całościowe ujęcie wybranego obrzędu (wesele na terenie Sumatry Zachodniej, ceremonie pogrzebowe rambu solo na Sulawesi i ngaben na Bali, balijski obrzęd inicjacyjny potong gigi), artykuły traktujące o wybranych elementach określonych obrzedów (symboliczno-wierzeniowe znaczenia tkanin weselnych na Jawie; omówienie niezwykle skomplikowanego systemu kalendarzowego na Bali ; klasyfikacja stanów transowych w rytuałach tej wyspy), test poświęcony zjawisku z pogranicza teatru i rytuału (jawajska kuda lumping), wreszcie przekrojowe omówienie obrzędowości wybranego ludu (region Manggarai na wyspie Flores). Jakkolwiek tematyka indonezyjska w książce dominuje, to jednak warto podkreślić, iż znalazł się w niej także artykuł z zakresu etnografii Birmy; główni jego bohaterowie – naty – to istoty, wokół których skupia się poważna część zarówno ceremonialnego (społecznego), jak i rytualnego (indywidualnego) życia mieszkańców tego kraju. Na szczególnie silne zaakcentowanie zasługuje fakt, że podjęte przez autorów zagadnienia zazwyczaj nigdy dotąd nie były u nas omawiane – jest to pierwsza tego typu publikacja w polskim piśmiennictwie antropologicznym.   źródło opisu: http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_74318_W_cieniu_p…(?) źródło okładki: http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_74318_W_cieniu_p…»

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
data wydania:
2013 (data przybliżona)

ISBN:
9788323130222

liczba stron:
414

słowa kluczowe:
antropologia , azja , birma , indonezja , kultura , obrzędy , mitologia , religioznawstwo

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski