w

Agnieszka Dyczewska – Światopogląd na talerzu

Chodzi przede wszystkim o pytanie: czy wegetarianizm jest tylko rodzajem diety, stylem życia czy też światopoglądem? Autorka daje zdecydowaną odpowiedź – wegetarianizm jest światopoglądem w pełnym tego słowa znaczeniu. Wymaga to jednak wyjaśnienia szeregu kwestii teoretycznych, począwszy od samego pojęcia światopoglądu i stosunku tego pojęcia do pojęcia duchowości czy religijności. Mówiąc inaczej, czy wegetarianizm posiada jakąś specyficzną metafizykę, która legitymizuje „dietetyczne” zwyczaje i nadaje im szerszy i głębszy „kosmiczny” sens? Z książki wynika, że tak. Co więcej, okazuje się, że ten światopogląd bliski jest światopoglądowi religijnemu i może być uznany za swoistą osobliwość współczesnej religijności.
Z recenzji prof. dr. hab. Włodzimierza Pawluczuka

Autorka postawiła przed sobą bardzo ważny cel: odnalezienie składowych światopoglądu religijnego” (czy też odpowiadającego religijnemu) w obrębie wegetarianizmu. Podstawowym problemem uchwycenia współczesnych form religijności jest skonstruowanie odpowiedniego aparatu metodologicznego i wypróbowanie go w praktyce. Oba te zadania zostały przez autorkę rozwiązane w sposób świadczący o dokładnym przemyśleniu tematu, a nawet można mówić o prawdziwej elegancji wywodu części teoretycznej. Na uwagę zasługuje przedstawienie tła współczesnego stanu religijności jako rozproszonego i mozaikowego układu odniesień, syntetyzowanego w postaci niepowiązanych wzajemnie elementów światopoglądowych.
Z recenzji dr. hab. Andrzeja Szyjewskiego   źródło opisu: Nomos 2006 źródło okładki: Nomos 2006

Wydawnictwo:
Nomos
data wydania:
2006 (data przybliżona)

ISBN:
8360490082

liczba stron:
166

słowa kluczowe:
światopogląd na talerzu , wegetarianizm , weganizm

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski