Językoznawstwo

Agnieszka Fulińska – Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu

Autorka poddaje analizie ewolucję trzech bardzo ważnych dla renesansowej i klasycystycznej estetyki pojęć i związanej z nimi metaforyki od starożytności po przełom estetyczny na początku XVII wieku.

Rozdziały wstępne, poświęcone teoriom starożytnym i średniowiecznym, stanowią niezbędne tło dla omówienia nowożytnych dziejów naśladowania wzorów literackich i jego kontekstów. Główny trzon pracy stanowią rozdziały poświęcone poglądom Petrarki, teoriom piętnastowiecznych humanistów włoskich, sporowi o cyceronianizm, znaczeniu naśladowania dla szesnastowiecznej dydaktyki oraz dla rozwoju twórczości w językach narodowych, wreszcie kształtowaniu się wczesnych teorii przekładu.

Na podstawie zebranego i obficie przytaczanego materiału źródłowego i przedmiotowego (najobszerniejszego z wydanych dotychczas w Polsce i na świecie prac poświęconych pokrewnej tematyce) autorka formułuje tezę o dominacji w kulturze renesansu modelu wspłózawodnictwa nad niewolniczym naśladowaniem. Ukazuje również, iż znane nowoczesnym teoriom przekładu dylematy (takie jak chociażby nieprzekładalnoćś poezji lub szerzej: tekstu artystycznego, czy też odtwórcza rola tłumacza) obecne były już u początków refleksji nad rolą tłumaczeń, w epoce, która zaczłęa odrżóniać przekład od naśladowania. Jest to szczególnie istotne z tego względu, że najnowsze teorie coraz czśęciej sięgają po klasyczny termin „imitacja”, gdy zajmują się problemami przekładu tekstu artystycznego.

Wątkiem przewijającym się przez całął książkę jest zagadnienie wielogłosowości naśladowania postrzeganego w kontekście intertekstualności – autorka stara się pokazać, że wbrew obiegowym opiniom renesans nie był epoką bezdyskusyjnie przyjmującą dziedzictwo antyku, ale przeciwnie – tendencją dominującą było podejmowanie dialogu z wzorami starożytnymi.   źródło opisu: http://www.fnp.org.pl/monografie/pl,monografie,book,92.php źródło okładki: http://www.fnp.org.pl/monografie/pl,monografie,book,92.php

Wydawnictwo:
Monografie FNP
data wydania:
2000 (data przybliżona)

ISBN:
8385220968

liczba stron:
370

słowa kluczowe:
Literaturoznawstwo , Renesans , Filologia klasyczna , Literatura renesansowa , Imitatio , Aemulatio , Przekład , Tradycja antyczna

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski

Wpis wyświetlony 8282 razy od 05.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku pdf i MOBI.