w

Aleksander Puszkin – Lutnia Puszkina. Utwory Aleksandra Puszkina wybrał i przetłumaczył Julian Tuwim

Język rosyjski i literaturę rosyjską Tuwim znał świetnie i miał do niej stosunek emocjonalny, zwłaszcza Aleksandra Puszkina darzył ogromnym szacunkiem. W Lutni Puszkina Tuwim przybliża polskiemu czytelnikowi najwybitniejsze utwory tego wielkiego rosyjskiego poety.

Tuwim starał się przybliżyć Puszkina, dokonując świadomego wyboru jego wierszy. Wprawdzie w przedmowie do pierwszego wydania “Lutni…” pokornie przyznawał, że część najpiękniejszych wierszy nie poddała się przekładowi, widać jednak, że dobierał utwory bliskie dzisiejszemu czytelnikowi – i sobie.   źródło opisu: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 2009 źródło okładki: www.ossolineum.com.pl

Wydawnictwo:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
9788304050105

liczba stron:
264

kategoria:
poezja

język:
polski