w

Aleksandra Pankiewicz – Grodziszcze Wczesnośredniowieczne grodzisko plemienne na Przedgórzu Sudeckim

Spis Treści : LOKALIZACJA STANOWISKA, śRODOWISKO GEOGRAFICZNE I OSADNICTWO WCZESNOśREDNIOWIECZNEPołożenia stanowiska Rozplanowanie grodu Wybór miejsca na założenie grodu Naturalne uwarunkowania osadnictwa Osadnictwo wczesnośredniowieczne w rejonie GrodziszczaOSADNICTWO NA OBSZARZE GRODUPołudniowa część grodu Osadnictwo w południowej części grodu Zróżnicowanie form obiektów Przestrzeń osadnictwa wczesnośredniowiecznegoPRZEDMIOTY POCHODZĄCE Z GRODUCeramika naczyniowa Przedmioty codziennego użytku Narzędzia budowlane Elementy uzbrojenia Ozdoby i części stroju Inne przedmiotyGOSPODARKA LUDNOśCI ZAMIESZKUJĄCEJ WCZESNOśREDNIOWIECZNY GRóDSposoby pozyskiwania i przetwórstwo żywności ślady wytwórczości przydomowej na terenie groduPODSTAWY I PROBLEMY DATOWANIA ZESPOłóW POCHODZĄCYCH Z GRODUGRODZISZCZE WE WCZESNYM śREDNIOWIECZU: STRUKTURA I PRZEMIANYEtapy zasiedlania grodu Próba uchwycenia zróżnicowania majątkowego mieszkańców grodu Funkcjonowanie członu C w czasie istnienia kasztelani GramolinFUNKCJONOWANIE GRODU NA TLE REGIONU I TERENóW OśCIENNYCHGrodziszcze na tle regionu Problem oddziaływań północnych Problem oddziaływań południowych  

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
data wydania:
2005 (data przybliżona)

ISBN:
9788322926307

liczba stron:
162

kategoria:
poradniki

język:
polski