w

Andrzej Grabowski – Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla studentów prawa i administracji

Skrypt przedstawia sposoby rozwiązywania zadań wchodzących w zakres tematyki ćwiczeń z przedmiotu “logika” dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (na kierunku prawo oraz na kierunku administracja). Podane sposoby spełniają wymogi stawiane rozwiązaniom zadań egzaminacyjnych z tego przedmiotu. Integralnymi częściami skryptu są zamieszczone na końcu poszczególnych rozdziałów zadania do samodzielnego rozwiązania oraz aneks zawierający przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych.   źródło opisu: http://www.akademicka.pl/index.php?detale=1&a=1&id=5891 źródło okładki: http://www.akademicka.pl/index.php?detale=1&a=1&id=5891

Wydawnictwo:
Księgarnia Akademicka
data wydania:
2004 (data przybliżona)

ISBN:
9788371887796

liczba stron:
126

słowa kluczowe:
logika

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski