w

Andrzej Janowski – Uczeń w teatrze życia szkolnego

Wszystko, o czym pisałem, przedstawia pewien obraz rzeczywistości szkolnej innych krajów. Obraz ten może służyć wzbogaceniu naszego sposobu myślenia, zawsze też jakoś rozszerza horyzonty. (…)

Cała książka została zbudowana z cegiełek. Cegiełkami są informacje o badaniach. (…) dobierając cegiełki, starałem się uczynić to tak, by powstała przeglądowa informacja o stanie badań, które pokazują pracę nauczyciela i ucznia inaczej, niż zwykło się to czynić dotychczas w polskiej tradycji pedagogicznej (…).

(z rozdziału 11.)

[Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995]  

Wydawnictwo:
WSiP
data wydania:
1995 (data przybliżona)

ISBN:
830205626X

liczba stron:
187

słowa kluczowe:
uczeń , nauczyciel , pedagogika

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski