Andrzej Kidyba – Prawo handlowe

Książka Prawo handlowe składa się z trzech części, z których:
pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym,
druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym m.in. spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje i stowarzyszenia,
trzecia zawiera opisy nazwanych i nienazwanych umów handlowych, np. umowy sprzedaży konsumenckiej, umowy komisu czy umowy factoringu.

W trzynastym wydaniu wprowadzono m.in. zmiany wynikające z wejścia w życie ustaw: o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiebiorców, o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto uwzględniono regulacje zawarte w ustawie z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 92, poz. 531). Uwzględniono też najnowszą literaturę przedmiotu i orzecznictwo Sądu Najwyższego.   źródło opisu: http://www.ksiegarnia.beck.pl źródło okładki: http://www.ksiegarnia.beck.pl

Wydawnictwo:
C.H. Beck
data wydania:
2011 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-255-2812-6

liczba stron:
1074

kategoria:
popularnonaukowa

język:
polski