w

Andrzejewska Anna Bednarek Józef – CYBERPRZESTRZEŃ – CZŁOWIEK – EDUKACJA. TOM 2 Dylematy społeczności cyfrowej

Cyberprzestrzeń – człowiek – edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej to książka interdyscyplinarna, łącząca wiedzę pedagogiczną z pogranicza edukacji medialnej i informatycznej oraz profilaktyki, diagnozy i terapii. Analizy treści wskazują nowe zagrożenia, ich różnorodny charakter, wymiar i aspekty. Ma ona jednocześnie walory praktyczne ze względu na ich przydatność dla każdego człowieka korzystającego z najnowszych technologii. W sposób przystępny przedstawia najnowsze pułapki czyhające na każdego z nas, które stają się największym nieuświadomionym wyzwaniem społeczno-wychowawczym w skali globalnej XXI wieku.Książkę adresujemy do środowisk naukowych (nauczycieli akademickich i studentów) związanych nie tylko z naukami humanistycznymi czy społecznymi, ale także medialnymi, informatycznymi i innymi mieszczącymi się na pograniczu tych obszarów. Przydatna może być także dla nauczycieli, pedagogów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, pracowników specjalistycznych instytucji zajmujących się profilaktyką, badaniami zagrożeń cyberprzestrzeni i terapią. Jej odbiorcami mogą być również rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży korzystających z mediów cyfrowych i technologii interaktywnych oraz każda osoba zainteresowana tym nowym obszarem badawczym. Tom składa się z trzech części. Pierwsza z nich, zatytułowana Wyzwania człowieka w cyfrowym świecie, zawiera teksty następujących autorów: Stanisława Juszczyka z Uniwersytetu Śląskiego pt. Analiza wybranych zjawisk i procesów w cyberprzestrzeni, Józefa Bednarka z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie pt. Wyzwania edukacyjne w kontekście aktywności człowieka w przestrzeni cyfrowej, a także Anny Andrzejewskiej z tej samej uczelni, która charakteryzuje Dylematy funkcjonowania człowieka w wirtualnym świecie. Joanna Kandzia przedstawia Innowacyjne postawy podmiotów procesu kształcenia matematycznego w cyberprzestrzeni, a Miłosz Romaniuk opisuje E-learning na uczelni wyższej na przykładzie Akademii Pedagogiki Specjalnej. Artur Wojno z Uczelni Łazarskiego poświęcił swój tekst próbie nakreślenia modelowego rozwiązania dotyczącego e-learningu akademickiego.   źródło opisu: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/cyberprzestrze…(?) źródło okładki: http://impulsoficyna.com.pl/okladki/big/978-83-7850-771-0.jpg?v=0

Wydawnictwo:
Oficyna Wydawnicza Impuls
data wydania:
21 października 2015

ISBN:
9788378507710

liczba stron:
276

kategoria:
popularnonaukowa

język:
polski