Językoznawstwo

Anna Cisło – Tożsamość Irlandczyków w prozie odrodzenia literackiego z przełomu XIX i XX wieku

Przedmiotem książki jest literacki obraz tożsamości etnicznej i językowej Irlandczyków zawarty w prozie irlandzkiego odrodzenia literackiego z przełomu XIX i XX wieku. O wyborze materiału analitycznego zadecydowała niezwykle interesująca i skomplikowana sytuacja językowa i etniczna w Irlandii na przełomie XIX i XX wieku, a także dążenie ówczesnej Irlandii do suwerenności. Książkę otwiera część teoretyczna , w której podejmuje próbę wyjaśnienia, co można rozumieć przez tożsamość etniczną , oraz określenia jej wykładników, ze szczególnym uwzględnieniem roli pierwszego języka. Dalsza część poświęcona jest procesowi anglicyzacji, w wyniku którego nastąpił zanik rdzennej kultury irlandzkiej. Autorka pisząc o języku omawianych utworów, bierze pod uwagę pozycje dotyczące irlandzkiej odmiany języka angielskiego. Dwa różne typy analizy – w pierwszej kolejności pod kątem wykładników etnicznych zawartych w języku, w którym napisane są utwory, w drugiej – w wypowiedziach językowych odnoszących się do rzeczywistości pozatekstowej – pozwalają najpełniej odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób wywodzący się z elity kulturalnej pisarze angloirlandzcy pisali o Irlandczykach w ważnym dla Irlandii okresie historycznym – w przede dniu utworzenia Wolnego Państwa Irlandzkiego.   źródło opisu: okładka źródło okładki: http://www.wuwr.com.pl/

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
data wydania:
2003 (data przybliżona)

ISBN:
83-229-2382-1

liczba stron:
214

słowa kluczowe:
Irlandia , literatura irlandzka

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski

Wpis wyświetlony 6087 razy od 05.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i epub.