Językoznawstwo

Anna Gumkowska – Tekst (w) sieci. Literatura, Społeczeństwo, Komunikacja

Druga z książek ukazujących się pod tytułem Tekst (w) sieci zawiera kolejne artykuły, pierwotnie wygłoszone na konferencji, która odbyła się w grudniu 2008 roku w Warszawie. Tom Tekst (w) sieci. Literatura, społeczeństwo, komunikacja przynosi rozprawy, które – nie inaczej niż w pierwszym tomie – są wynikiem międzydyscyplinarnego dialogu badaczy i praktyków „sieci”, który zaistniał na konferencji. Wyjątkowy charakter spotkania umożliwił także określenie podstaw wzajemnej współpracy. Połączenie nierzadko przeciwstawnych punktów widzenia zapewniła semantyka „sieci”, rozumianej nie tylko jako nowoczesny system połączeń informatycznych, lecz także sposób istnienia człowieka w tradycji i w kulturze. We wstępie do tomu Tekst (w) sieci. Tekst, język, gatunki zarysowano opozycję między archaicznym a nowatorskim nastawieniem do sieci. Dopiero połączenie obu punktów widzenia, zespolenie stanowisk autorów reprezentujących różne kompetencje badawcze, pozwala uchwycić mechanizmy funkcjonowania tekstu (w) sieci, oparte na odwoływaniu się do tradycji z jednej strony, z drugiej zaś na nieustannym podkreślaniu nowości. Zebrana w książce różnorodność stanowisk wobec historii, współczesności (a nawet przyszłości) tekstu (w) sieci zainteresuje nie tylko naukowców – literaturoznawców, socjologów, psychologów, kulturoznawców i medioznawców. Tom skierowany jest również do czytelników spoza środowiska akademickiego, którzy chcą po prostu więcej wiedzieć o jednej z oplatających nas i wszechwładnie panujących sieci. ze Wstępu (do tomu drugiego)   źródło opisu: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009 źródło okładki: http://www.waip.com.pl/index.php/waip/waip/nowosci/tekst_w_sieci_tom_2

Wydawnictwo:
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
data wydania:
19 czerwca 2009

ISBN:
978-83-7644-035-4

liczba stron:
332

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski

Wpis wyświetlony 6380 razy od 05.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i epub.