w

Anna Jagiełło-Szostak – Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od jugoslawizmu do jugonostalgii

Autorka publikacji podjęła się niełatwego zadania kompleksowego omówienia tożsamości jugosłowiańskiej i nacjonalizmów zróżnicowanych republik – obecnie państw sukcesyjnych. Wskazała na bogactwo cech różniących, głównie jednak na elementy kształtujące tak jugoslawizm, jak i etnonacjonalizm. Zadała sobie dużo trudu, by do rozrzuconych źródeł dotrzeć, wiele elementów konstytuujących istotę podjętego przez nią tematu wyczerpująco zanalizować, poskładać następnie prawidłowo, wypracowując logiczne konkluzje i wnioski. Praca wnosi istotne wartości poznawcze oraz inspiruje do dalszych poszukiwań, może odegrać istotną rolę w dyskusji nad problematyką dziedzictwa Słowian Południowych i Jugosławii w ogóle.   źródło opisu: http://www.atut.ig.pl/?968,idea-narodu-polityczneg…(?)

Wydawnictwo:
Oficyna Wydawnicza ATUT
data wydania:
2013 (data przybliżona)

ISBN:
9788374329651

liczba stron:
330

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski