w

Antonina Ostrowska – Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa

“Stosunkowo najlepiej znane są biologiczne aspekty śmierci i umierania. Każda śmierć ma swoją biologiczną przyczynę, na ogół odpowiednio zdiagnozowaną przez lekarza. Śmierć biologiczna odnosi się jednak tylko do śmierci ciała, a przecież umierający człowiek jest istotą myślącą, odczuwającą, funkcjonującą w określonych układach społecznych. Ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost zainteresowania pozabiologicznymi aspektami śmierci. Pojawiają się prace pisane przez psychologów, psychiatrów, socjologów, etyków – przedstawiające śmierć i procesy umierania w znacznie poszerzonej perspektywie. Także prace pisane przez lekarzy powoli przenoszą ciężar gatunkowy problemu z terenu medycyny klinicznej w kierunku psychologii, socjologii, medycyny, pielęgniarstwa. Problemy związane ze śmiercią stają się uznanym tematem badań naukowych nie tylko w dziedzinie biologii i medycyny, ale także na terenie nauk behavioralnych i społecznych. Przedstawiona tu praca prezentuje takie właśnie podejście. Umieranie będzie nas interesować przede wszystkim jako proces, jako szereg zjawisk psychologicznych, społecznych i kulturowych, powiązanych ze sobą i mających wpływ na swój wzajemny przebieg. Nie będziemy się natomiast zajmować biologicznymi komponentami śmierci.”   źródło opisu: Rozważania wstępne źródło okładki: zdjęcie własne

Wydawnictwo:
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
data wydania:
2005 (data przybliżona)

ISBN:
837388078X

liczba stron:
252

słowa kluczowe:
filozofia , etyka , socjologia , psychologia , psychiatria , pedagogika , medycyna , biologia , tanatologia , choroba , starość , śmierć , umieranie , żałoba , ból , cierpienie , trup , rak , pacjent , szpital , lęk , eutanazja , hospicjum , pogrzeb , pielęgniarstwo , lekarz

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski