w

Arkadiusz Żukiewicz – Praca socjalna w służbie ludziom

“Praca socjalna w służbie ludziom” jest kolejną książką, która ukazała się w serii “Problemy pracy socjalnej”. Zawarta w niej – jak to odnotowuje we Wstępie jej redaktor naukowy Arkadiusz Żukiewicz – “wielość wypowiedzi, perspektyw dyscyplinarnych i bogactwo poglądów oraz różnorodność tematyczna czynią z tego zbioru unikatową na rynku wydawniczym publikację. Gromadzi ona bowiem wypowiedzi autorytetów środowiska naukowego, którzy tworzą teoretyczne i metodyczne podstawy działania społecznego oraz kształcenia (doskonalenia) pracowników służb społecznych. Są to wybitni teoretycy i badacze społeczni, którym idea działania na rzecz Drugiego Człowieka wyznacza w praktyce namysłu i twórczości naukowej kierunki poszukiwań”. Z tą oceną koresponduje opinia wyrażona przez recenzenta książki dr hab. Mirosława Kowalskiego prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, który podkreśla, że publikacja jest “szczególnie istotna i aktualna w dobie szukania rozwiązań nastawionych na głębokie, jakościowe zmiany w obszarze pracy socjalnej i znajduje pełne uzasadnienie w aktualnej problematyce społeczno-edukacyjnej, szeroko pojętych działaniach na rzecz Drugiego Człowieka”. Z kolei dr hab. Krzysztof Piątek, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w recenzji wydawniczej napisał m.in.: “Popieram pomysł opublikowania recenzowanego zbioru tekstów w serii Problemy pracy socjalnej przede wszystkim dlatego, że zawarte są w nim artykuły ważne i przydatne w edukacji socjalnej, przybliżające polskiemu adeptowi pracy socjalnej nowe myśli i rozwiązania w zakresie polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej, o jakich dyskutuje się w Polsce i na tzw. Zachodzie. Zwraca także uwagę poszukujący, refleksyjny i zmuszający do myślenia charakter niektórych tekstów, które wykorzystując najnowszą literaturę polską i światową nie tylko porządkują naszą wiedzę na temat problemów społecznych i możliwości instytucjonalnych odpowiedzi na te problemy, ale ukazują nowe sposoby myślenia w tym zakresie”. Na strukturę książki składają się dwie części, w których tytułowa kwestia otrzymała ogląd z perspektywy: 1) socjologicznej, oraz 2) pedagogicznej i etycznej. Zostały w nich omówione takie zagadnienia, jak np.: konwergencja czy dywergencja problemów społecznych, trwanie rodzin i ich złożoność w ponowoczesnym świecie, modele pracy socjalnej z rodziną, instytucjonalizacja ewaluacji w pomocy społecznej, projekt pedagogiczny w działaniu społecznym, asystent osoby starszej, wolontariat w pomocy społecznej, profilaktyka jako zadanie pomocy społecznej; a także poddano analizie pracę socjalną w ośrodku pomocy społecznej (na przykładzie MOPS w Krakowie).   źródło opisu: www.weakapit.pl źródło okładki: www.weakapit.pl

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Edukacyjne “Akapit”
data wydania:
2012 (data przybliżona)

ISBN:
9878363955007

liczba stron:
235

słowa kluczowe:
praca socjalna , pomoc społeczna

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski