w

Artur Gaweł – Zwyczaje, obrzędy i wierzenia agrarne na Białostocczyźnie od połowy XIX do początku XXI wieku

Książka, którą oddajemy Czytelnikowi do rąk, jest efektem wielu lat żmudnych badań etnografa, pracującego w Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach. Informacja ta jest istotna, bowiem tłumaczy idiograficzny charakter rozprawy, będącej wyrazem troski muzeologa, pochylającego się udokumentowaniem ginących bezpowrotnie dawnych wierzeń, zwyczajów i obrzędów agrarnych na Białostocczyźnie. Dodajmy, muzeologa w pełni świadomego “wyścigu z czasem”, w którym stawką jest sam przedmiot badań. (Jan Święch)   źródło opisu: http://www.akademicka.pl/index.php?detale=1&a=1&id=22962 źródło okładki: http://www.akademicka.pl/index.php?detale=1&a=1&id=22962

Wydawnictwo:
Księgarnia Akademicka
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
9788371881497

liczba stron:
484

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski