w

Barbara Curyło – Negocjacje w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód: uwarunkowania, aktorzy, przebieg

Praca zawiera wielowątkową analizę ważnego dla Polski procesu negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej oraz towarzyszących im wielopoziomowych negocjacji, europejskich pomiędzy różnymi aktorami (instytucjonalnymi, rządowymi i pozarządowymi). Jest to temat niezwykle ważny ze względów politycznych, a przede wszystkim naukowo-poznawczych. O ile bowiem negocjacje jako zagadnienie naukowe znajdują szerokie odzwierciedlenie w zachodnioeuropejskiej literaturze naukowej, to w badaniach i publikacjach polskich naukowców pojawiają się znacznie rzadziej. Stanowi ona pogłębione studium na temat negocjacji samych w sobie (stanowiących główny przedmiot analizy), ale także uwarunkowań politycznych, ekonomicznych i społecznych w Europie lat 90., ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk i roli trzech kluczowych członków Unii, tj. Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Na szczególne podkreślenie zasługuje znakomita analiza komparatystyczna strategii i polityki w sprawie rozszerzenia i pogłębienia UE prowadzonej przez tych trzech głównych aktorów unijnych.

Z recenzji wydawniczej
dr hab. Aleksandry Trzcielińskiej-Polus   źródło opisu: Wyd. Adam Marszałek, 2012 źródło okładki: www.marszalek.com.pl

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Adam Marszałek
data wydania:
2012 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7780-298-4

liczba stron:
430

słowa kluczowe:
Unia Europejska , UE , rozszerzenie , Wschód , Europa Wschodnia , Ukraina

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski