w

Barbara Józefik – Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej

Praca ta jest bardzo interesującą pozycją w literaturze naukowej dotyczącej problemów zaburzeń odżywiania się. Jest ciekawa jako źródło wiedzy o dotychczasowych badaniach w tej dziedzinie, jest ciekawa ze względu na pomysł badań i uzyskane wyniki, wreszcie – jako oryginalny wkład w lepsze rozumienie etiologii zaburzeń odżywiania się, a w konsekwencji – w doskonalenie metod leczenia tych zaburzeń.
Z recenzji prof. dr. hab. Jana Czabały

Prezentowana książka stanowi kontynuację moich wieloletnich zainteresowań i badań w zakresie zaburzeń odżywiania się oraz problematyki rodzinnej. Moje doświadczenia jako terapeuty rodzinnego, często pracującego z rodzinami osób chorujących na zaburzenia odżywiania się, stały się inspiracją do podjęcia badań omawianych w tej publikacji. (…) Obszarem zainteresowania objęta została, z jednej strony, problematyka więzi i autonomii w rodzinach pochodzenia pacjentek i w rodzinach pochodzenia ich rodziców, z drugiej – ocena funkcjonowania rodziny jako całości, wzajemna ocena relacji pacjentek z ich rodzicami i wreszcie ocena relacji małżeńskiej rodziców pacjentek.
Ze wstępu autorki

Dr nauk humanistycznych Barbara Józefik jest adiunktem w Collegium Medicum UJ, kierownikiem Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Psychoterapeutka, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego, współzałożycielka Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP i jej aktualna przewodnicząca. Autorka licznych publikacji dotyczących zaburzeń odżywiania się, psychoterapii i terapii rodzin, członkini Americam Family Therapy Association. Prowadzi szkolenia w zakresie terapii rodzin.   źródło opisu: http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,490,strona,R…(?) źródło okładki: http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,490,strona,R…»

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
data wydania:
2006 (data przybliżona)

ISBN:
8323322139

liczba stron:
240

słowa kluczowe:
bulimia , anoreksja , zaburzenia odżywiania , psychiatria , zaburzenia psychiczne , terapia , rodzina

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski