w

Bartosz Łoza – Arteterapia Część 1

Z wprowadzenia (od Redaktorów):

Arteterapia to jeden z „najpiękniejszych problemów” współczesnej
psychiatrii, całej medycyny, ale też szerzej – „zaangażowanych
społecznie” nauk społecznych. Nie da się jej uprawiać, będąc specjalistą
tylko w jednej dziedzinie. W medycynie arteterapia jest klasyfikowana
jako część rehabilitacji, ale równocześnie ciągle okazuje się, że jest
zbyt duża i zbyt niezależna na tego typu poddaństwo. Czerpiąc wzorce z
nauk medycznych, arteterapia przenika i inspiruje takie kierunki, jak
pedagogika, pedagogika specjalna i edukacja artystyczna.

O arteterapii można mówić poprzez podobieństwo do psychoterapii.
Psychoterapia jest częścią psychiatrii, metodą leczenia zaburzeń
psychicznych za pomocą szczególnych technik – osobistych oddziaływań
terapeuty. W przypadku arteterapii medycznej też mówimy o leczeniu za
pomocą szczególnych technik – przy wykorzystaniu środków artystycznych.
Z arteterapią jest też podobny kłopot jak z psychoterapią – wykracza
poza oddziaływania medyczne. Przy wykorzystaniu jej metod możliwa jest
zmiana postaw psychologicznych, socjologicznych czy kulturowych. W tym
kontekście określenie „terapia” staje się mylące, a powinno wyraźnie
dyscyplinować. I jeszcze jedno podobieństwo do psychoterapii –
arteterapia nie posiada krytycznej sumy badań empirycznych
potwierdzających „tak” lub „nie” wskazania i efektywność stosowania. To
nie zarzut, lecz raczej wyzwanie dla naukowców i praktyków.

Dlaczego więc arteterapia? Ani terapeuci, ani przede wszystkim pacjenci
nie chcą rezygnować ze szczególnej postawy arteterapeutycznej, która
pozwala przezwyciężać niemoc innych metod leczenia. Nie chcą rezygnować
z postawy, która wyzwala akt twórczy – udostępnia im energię życiową i
poczucie sprawstwa we własnym życiu, a zwłaszcza w chwili próby – w
chorobie.

Upowszechnienie i emancypacja arteterapii powodują, że nieuchronne stają
się procesy standaryzacji. Ten podręcznik jest także tego wyrazem. To
obrastanie przepisami budzi niechęć artystów, ale jest gwarancją
bezpieczeństwa dla pacjentów. Ustalenie reguł stwarza podstawy do
dalszego wzrostu wiedzy i praktyki.

Przekazujemy Państwu pierwszy tom monografii poświęconej ARTETERAPII. To
podróż od TEORII, przez PRAKTYKĘ KLINICZNĄ, do wielkich PROJEKTÓW
AUTORSKICH.   źródło opisu: Matras źródło okładki: Matras

Wydawnictwo:
Difin
data wydania:
2014 (data przybliżona)

ISBN:
9788379304196

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski