w

Bogdan Góralczyk – Węgry: transformacja pokomunistyczna 1990-2003

Spis treści:
Rozdział I. Pokomunistyczna transformacja – zakres pojęciowy: 1.1. Rodzaje transformacji; 1.2. Pokomunistyczna transformacja: próba zdefiniowania problemu; 1.3. Świat pokomunistyczny: zestawienia.
Rozdział II. Węgierska droga do demokracji: 2.1. Niedobór demokracji w najnowszej historii; 2.2. Okrągły Stół – budowa zrębów demokracji; 2.3. Cztery gabinety – czterej kanclerze.
Rozdział III. Długa droga ku rynkowi: 3.1. Antecedencje: rynek w socjalizmie; 3.2. Gradualizm – odpowiedź na terapię szokową; 3.3. Pakiet Bokrosa – liberalny zwrot; 3.4. Węgry w kontekście innych gospodarek pokomunistycznych.
Rozdział IV. Państwo prawa: 4.1. Parlament w węgierskim systemie instytucjonalnym; 4.2. Węgierskie checks and balances; 4.3. Społeczeństwo obywatelskie.
Rozdział V. Otoczenie zewnętrzne: 5.1. Syndrom Trianon; 5.2. Mniejszości w państwach ościennych; 5.3. Rola Węgier w regionie.
Rozdział VI. Integracja europejska – drugi etap transformacji (modernizacja): 6.1. Integracja jako priorytet węgierskiej polityki zagranicznej; 6.2. Scena wewnętrzna wobec integracji; 6.3. Węgrzy w Europie.
Rozdział VII. Węgierska tożsamość: 7.1. Różne wersje transformacji i tożsamości; 7.2. Dualizm – na stałe?; 7.3. System wartości okresu transformacji.
Rozdział VIII. Węgry z polskiej perspektywy: 8.1. Polska – Węgry: wzajemny wizerunek; 8.2. Węgierska transformacja w polskim zwierciadle.   źródło opisu: Studio Wydawnicze Familia 2003

Wydawnictwo:
Studio Wydawnicze Familia
data wydania:
2003 (data przybliżona)

ISBN:
8391486125

liczba stron:
286

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski