Bogdan Trocha – Degradacja mitu w literaturze fantasy

Przedmiotem badania przedstawionego w niniejszej pracy jest zjawisko degradacji mitu i jego uobecnienie w literaturze fantasy. Oznacza to, że zagadnienia podejmujące kwestie związków fantasy z baśnią, eposem oraz legendą zostaną w tym wypadku objęte przez fenomenologiczną epoche, a w badaniach skupimy się tylko na opisie mitu, symbolu religijnego, mitologemu oraz metafory mitologicznej w literaturze. Omówiona zostanie też degradacja, która podlega nie tylko na desakralizacji, rozproszeniu, próbach racjonalizacji mitu czy też jego banalizacji i infantylizacji, ale także na powrocie do instruktażowych, to jest moralnych i poznawczych funkcji mitu, wprowadzanych wraz z elementami znaczeń odmitycznych do literatury fantasy.

[ze Wstępu]  

Wydawnictwo:
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7481-242-9

liczba stron:
430

słowa kluczowe:
fantastyka , filozofia , mit

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski