w

Bogdan Więckiewicz – Problem eurosieroctwa. Wybrane aspekty

Migracje zagraniczne nie są zjawiskiem nowym, lecz w ostatnich latach, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, mamy do czynienia ze znacznym wzrostem wyjazdów zagranicznych, przede wszystkim w celach zarobkowych. Emigracja zarobkowa oprócz korzyści, chociażby finansowych, niesie ze sobą także wiele zagrożeń. Ma charakter wielowymiarowy z tego też względu można analizować ją z różnych perspektyw. Jednym ze szczególnych aspektów jest odniesienie tego zjawiska do grupy społecznej, jaką jest rodzina. Wyjazdy zagraniczne sprawiają, że tworzy się nowa struktura rodziny, a mianowicie czasowo niepełna. Mamy też obecnie do czynienia z nową kategorią dzieci określanych jako eurosieroty.   źródło opisu: okładka

Wydawnictwo:
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
data wydania:
2011 (data przybliżona)

ISBN:
9788361307532

liczba stron:
141

słowa kluczowe:
eurosieroctwo , sieroctwo , sierota , socjologia , emigracja , migracje

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski