w

Bożena Gulla – Dziecko jako ofiara przemocy

Książka, którą Państwu przedstawiamy, jest poświęcona psychologicznym problemom związanym z różnymi aspektami przemocy wobec dzieci. W ostatnich latach nasiliły się wstrząsające informacje o dzieciach, które stały się ofiarami przemocy ze strony swoich rodziców lub dorosłych obcych osób, a także ze strony innych dzieci. Ponieważ przemoc wobec dzieci jest palącym problemem społecznym, psychologowie, którzy codziennie mają do czynienia z problemem krzywdzenia dzieci, postanowili podzielić się swoimi doświadczeniami w niniejszej książce. Na jej kartach znalazły się prace psychologów sądowych – teoretyków, poszukujących i analizujących mechanizmy przemocy, oraz praktyków, dokonujących opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci, pracujących z ofiarami i ze sprawcami przestępstw, a także interweniujących w przypadkach przemocy wobec dzieci w ramach działań policyjnych. Intencją przyświecającą wydaniu książki było poszerzenie i upowszechnienie wiedzy o uwarunkowaniach krzywdzenia dzieci, a także pokazanie wielości czynników psychologicznych, które muszą być rozważane w odniesieniu do tej niezwykle złożonej i trudnej problematyki. Mamy nadzieję, że książka zainspiruje Państwa do pogłębienia wiedzy o przemocy wobec dzieci i zachęci do podejmowania działań w sferze przeciwdziałania.

Ze wstępu

„Publikacja stanowi ciekawą propozycję wydawniczą na temat dość popularnego ciągle i niezwykle ważnego z punktu widzenia społecznego problemu – przemocy wobec dziecka. W moim przekonaniu jest to jedna z najciekawszych znanych mi prac, jakie ukazały się – i mam nadzieję ukażą – w najbliższym czasie na rynku wydawniczym”. Z recenzji prof. dr hab. Ireny Pospiszyl

Spis treści

Gulla Bożena
Wstęp, 7

PRZEMOC WOBEC DZIECI

Rode Danuta
Charakterystyka sprawców przemocy w rodzinie, 13

Cierpiałkowska Lidia, Grzegorzewska Iwona
Psychologiczne uwarunkowania realizacji zadań rozwojowych przez dzieci alkoholików, 35

Czub Tomasz
Wstyd u dzieci krzywdzonych – mechanizmy i konsekwencje, 51

Pastwa-Wojciechowska Beata, Błażek Magdalena
Seksualność osób skazanych za czyny seksualne z małoletnim (pedofilne) i jej uwarunkowania, 61

Rutkowski Rafał
Fantazje w modelu motywacyjnym przestępstwa seksualnego, 75

Sroka Wojciech
Terapia kognitywno-behawioralne nieletnich sprawców przestępstw seksualnych, 85

Furtacz Aleksandra
Psychologiczna charakterystyka kobiet agresywnych seksualnie, 99

Rajska-Kulik Izabela, Kędziora Sonia
Postawy wobec sytuacji dziecka wykorzystywanego seksualnie, przejawiane przez studentów psychologii, prawa, pedagogiki i medycyny – analiza porównawcza wyników badań, 111

Wilczyńska-Kwiatek Agnieszka
Bidula – studium przypadku, 123

OPINIOWANIE SĄDOWO-PSYCHOLOGICZNE I OCHRONA DZIECKA KRZYWDZONEGO

Czerederecka Alicja
Ochrona interesu dziecka w polskich regulacjach prawnych w okresie transformacji ustrojowej. Perspektywa biegłego psychologia sądowego, 137

Haś Agnieszka, Kowanetz Małgorzata
Przemoc wobec dziecka a możliwości oddziaływania psychologiczno-prawnego w sprawach rodzinnych i karnych, 145

Błażek Magdalena, Pastwa-Wojciechowska Beata
Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich – błędy proceduralne i merytoryczne, 157

Kowalski Jarosław
Interdyscyplinarna współpraca w zakresie ochrony dziecka – małoletniej ofiary lub świadka przestępstwa na przykładzie doświadczeń środowiska lubelskiego, 169

MECHANIZMY PSYCHOLOGICZNE

Gulla Bożena
Zjawisko przymuszającego wpływu społecznego w etiopatogenezie zachowań agresywnych, 183

Gulla Bożena, Tucholska Kinga
„Odzyskane wspomnienia” – kwestie psychologiczne, etyczne i prawne, 199

Tucholska Kinga
Jak dzieci rozumieją i ujmują czas? Psychologia czasu w ujęciu rozwojowym i jej implikacje praktyczne, 217

Janson Michał
Zjawisko zemsty w ujęciu procesuralnym, 229

Biogramy, 253   źródło opisu: http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,1107,strona,…(?) źródło okładki: http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,1107,strona,…»

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
9788323326618

liczba stron:
258

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski