w

Bronisław Malinowski – Seks i stłumienie w społecznościach dzikich

„Tom 6 Dziel Bronisława Malinowskiego zawiera prace, które ogniskują się wokół społecznych konsekwencji zróżnicowania płciowego człowieka. Mężczyzna versus kobieta to najpierwotniejsza i najbardziej fundamentalna zasada podziału społecznego. Znajduje ona różnorakie rozwiązania w systemach pokrewieństwa i powinowactwa, a także szerzej, w strukturach organizacji społecznej, których ogólnym celem jest zapewnienie ciągłości istnienia grupy społecznej i utrzymanie ładu społecznego. Jest ona też […] jednym z tematów, które od początku istnienia tej dyscypliny skupiały uwagę wszystkich stawiających przed sobą proste pytanie : jak jest możliwe nasze życie razem, skoro tak bardzo się różnimy? Różne też kultury dostarczają aż nadto różnych odpowiedzi na to uniwersalne pytanie. Dla badacza zjawisk społecznych, a Malinowski był wszak jednym z najznakomitszych, pojawia się w tym kontekście jeszcze inny fundamentalny problem, mianowicie, jak zawiesić własne poglądy i uprzedzenia i uznać inne, jak zrozumieć świat kultury zbudowany na innych wartościach. Wzór kultury europejskiej to przecież tylko jeden z wariantów uporządkowania życia społecznego”.
(Z Noty redakcyjnej Andrzeja K. Palucha)   źródło opisu: z okładki źródło okładki: zdjęcie autorskie

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe PWN
tytuł oryginału:
brak tytułu oryginału

data wydania:
1987 (data przybliżona)

ISBN:
8301075643

liczba stron:
460

słowa kluczowe:
antropoogia , socjologia , etnografia

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski