Bruce R. Korf – Genetyka człowieka. Rozwiązywanie problemów medycznych

Nowoczesny podręcznik genetyki człowieka, w którym klinika, genetyka i biologia molekularna są wzajemnie posplatane. Problemy opisane są w przejrzysty sposób w 10 rozdziałach zawierających tematy:
– wrodzone błędy metabolizmu
– mutacje genów strukturalnych
– dziedziczenie sprzężone z chromosomem X
– chromosomy i aberracje chromosomowe
– dziedziczenie wieloczynnikowe
– dziedziczenie mitochondrialne
– genetyka nowotworów
– genetyka rozwoju
– genetyka populacyjna

Podręcznik adresowany do studentów medycyny i lekarzy tych specjalności, które stykają się z chorobami dziedzicznymi, czyli przede wszystkim pediatrów, internistów, położników i ginekologów, a także do biologów zainteresowanych odniesieniami genetyki molekularnej do medycyny.   źródło opisu: okładka

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe PWN
tytuł oryginału:
Human Genetics. A Problem-Based Approach

data wydania:
2003 (data przybliżona)

ISBN:
8301140755

liczba stron:
365

słowa kluczowe:
genetyka

kategoria:
nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)

język:
polski