w

Cecylia Plater-Zyberkówna – O potrzebie reformy szkoły średniej dla dziewczat

Referat wygłoszony 10 III 1917 r. w sali Katolickiego Związku Kobiet Polskich.

Wydawnictwo:
Gebethner i Wolff
data wydania:
1917 (data przybliżona)

słowa kluczowe:
wychowanie , edukacja , oświata , kobiety

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski