w

Danuta Szeligiewicz-Urban – Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni

„Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni mają wielowymiarowy charakter, szczególnie niepokojące są uzależnienia, a także specyficzne zachowania związane z realizowaniem różnorodnych form przemocy i agresji, zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym, zmiany o charakterze społecznym oraz zagrożenia z zakresu etyki, czy też zanik samodzielnego myślenia i po¬głębionej refleksji. Proces ten jest zjawiskiem mającym charakter masowy. Przygotowanie młodego pokolenia do przeciwdziałania zagrożeniom oraz minimalizowanie ich skutków to szczególne wyzwanie dla przyszłych pedagogów. Tematyka poruszona w niniejszej publikacji nie jest w wystarczającym stopniu nagłośniona, a przecież wiedza na temat zagrożeń i sposobów reagowania w przypadku pojawienia się symptomów niebezpieczeństwa czy uzależnienia jest niezmiernie potrzebna. W niniejszej publikacji pragnę Państwu przybliżyć problemy związane z uzależnieniami i zagrożeniami płynącymi z szeroko pojętych mediów, mające implikacje w sferze wychowawczej, dydaktycznej, rodzinnej oraz rówieśniczej. Zostaną tu poruszane zagadnienia zmian, którym podlegają tradycyjne postacie zagrożeń wywołujące patologie społeczne, konsekwencje społeczno-edukacyjne, dydaktyczne, etyczne i zdrowotne, nie tylko dla dzieci i młodzieży, lecz także instytucji.
Problematyka będzie potraktowana wieloaspektowo z uwagi na potrzebę przygotowania młodego pokolenia do umiejętnego korzystania z dóbr współczesnej technologii i do godnej egzystencji we współczesnym świecie. Pomysł niniejszej publikacji narodził się w obliczu zagrożeń i związanych z tym kwestii bezpieczeństwa ucznia w cyberprzestrzeni. „Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni” jest próbą przedstawienia poglądów różnych autorów na problem bezpieczeństwa w sieci. Zostało tutaj poruszone wiele kwestii mających zasadnicze znaczenie w wychowaniu dziecka w obliczu kontaktu ze światem wirtualnym.
Pragnę podkreślić, że znajdą Państwo w niniejszej publikacji również głosy wskazujące na nieco inne oblicze świata zdominowanego przez media – pozytywną stronę tegoż świata. Różnorodność spojrzeń na oblicza cyberprzestrzeni może wskazywać na to, iż każdy czytelnik znajdzie zajmującą tematykę dla siebie. Szczerze zachęcam Szanownych Czytelników, przede wszystkim nauczycieli, rodziców i studentów kierunków humanistycznych, do ciekawej i inspirującej lektury.”

Danuta Szeligiewicz-Urban

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział I
Wychowawcze aspekty obcowania z cyberprzestrzenią

– Jerzy Zieliński
Zagrożenia wychowawcze w cyberprzestrzeni
– Danuta Szeligiewicz-Urban
Nauczyciel, wychowawca i uczeń w obliczu zagrożeń cyberprzestrzeni
– Teresa Janicka-Panek
Pozytywne i negatywne postawy wobec mediów
– Bogumiła Kosek-Nita
Współczesne media – szansa czy zagrożenie rozwoju dzieci i młodzieży
– Anna Andrzejewska
Cyberprzestrzeń źródłem nowych zagrożeń
– Sebastian Koczy
Technologie informacyjne sposobem likwidacji barier uczniów niepełnosprawnych

Rozdział II
Życie w świecie najnowszych technologii

– Monika Kornaszwska-Polak
Relacje wirtualne w rodzinie w XXI wieku
– Marta Karaś
Gry komputerowe: zagrożenie czy szansa na rozwój
– Sebastian Koczy
Przyszłość społeczeństwa wiedzy w obliczu egzystencji w świecie nowych technologii
– Beata Staszak
Cyberprzestrzeń – życie w „Matrixie”
– Henryk Kretek
Społeczeństwo wiedzy

Rozdział III
Kształtowanie zachowań przez media

– Maria Kopsztejn
Wpływ Internetu i gier komputerowych na występowanie zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży
– Piotr Kowolik
Cyberprzestrzeń i jej ujemny wpływ na dziecko w młodszym wieku szkolnym
– Wiesława Tomaszewska
Przeciw cyberprzemocy – przykład z praktyki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie
– Grażyna Schabowska
Cyberprzestrzeń zagrożeniem dla fizycznego i psychicznego zdrowia młodych ludzi
– Anita Gawrońska
Agresja w bajkach dla dzieci   źródło opisu: Oficyna Wydawnicza HUMANITAS 2012 źródło okładki: Oficyna Wydawnicza HUMANITAS 2012

Wydawnictwo:
Oficyna Wydawnicza Humanitas
data wydania:
2012 (data przybliżona)

ISBN:
9788361991427

liczba stron:
201

słowa kluczowe:
media , internet , cyberprzestrzeń

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski