w

Dariusz Popławski – Państwa naddunajskie a Unia Europejska

Bezpośrednio do idei kooperacji państw basenu Dunaju nawiązuje ustanowienie w Wiedniu 2002 r. Procesu Współpracy Państw Naddunajskich (Danube Co-operation Process – DPC). Inicjatywa ta, zgłoszona przez Austrię i Rumunię, uzyskała wsparcie Brukseli i ma szansę stać się jakościowo nową propozycją intensyfikacji współpracy państw naddunajskich zarówno w dziedzinie politycznej, jak i gospodarczej. Sprzyja temu planowane na koniec 2010 r. ogłoszenie przez Komisję Europejską tzw. Strategii Naddunajskiej na podstawie zasad przyjętych w strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Szczególnymi impulsami w tym względzie były niewątpliwie znaczące sukcesy państw postjugosłowiańskich w ramach Procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia (SAP) oraz przyjęcie w 2007 r. Bułgarii oraz Rumunii do Unii Europejskiej. Odnotować należy również znaczne ożywienie inwestycyjne na Ukrainie i w Mołdawii, szczególnie w obszarze rozbudowy infrastruktury portowej, a także wodnych dróg komunikacyjnych oraz plany w zakresie budowy towarzyszących połączeń drogowych i kolejowych. Tym samym perspektywa zintegrowania Regionu Dunajsko-Czarnomorskiego z Regionem Bałtyckim staje się coraz bliższa.   źródło opisu: Wydawnictwo Aspra-JR, 2010 źródło okładki: www.aspra.pl

Wydawnictwo:
Aspra – Jr
data wydania:
2010 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7545-184-9

liczba stron:
252

słowa kluczowe:
Dunaj , Unia Europejska , UE , Niemcy , Austria , Słowacja , Węgry , Chorwacja , Serbia , Bułgaria , Rumunia , Mołdawia , praca zbiorowa , strategia naddunajska

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski