w

Dariusz Śnieżko – Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej

Zawiera referaty przedstawione do dyskusji na ogólnopolskiej konferencji teoretycznoliterackiej, która odbyła się 3-6 listopada 1993 r. w Szczecinie.

Stefan Morawski: O przedmiocie postmodernizmu i podmiocie w postmodernizmie
Kazimierz Bartoszyński: Podmiot literacki — konstrukcje i destrukcje
Ryszard Nycz: Tropy “Ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia
Janina Abramowska: Jednak autor! Skromna propozycja na okres przejściowy
Andrzej Stoff: Ja, autor. O funkcjach sygnatur w literaturze współczesnej
Małgorzata Czermińska: Hipoteza autorstwa (o podmiocie dzieł wszystkich jednego autora)
Piotr Michałowski: Moje, cudze, wspólne, niczyje. Postawy twórców wobec autorstwa
Anna Martuszewska: Podmiot autorski w literaturze popularnej
Wojciech Gutowski: Wobec (nieobecności) Boga. Sytuacja podmiotu w młodej poezji religijnej
Bogumiła Kaniewska: Narrator jako postać mówiąca. O kreacjach narratora pierwszoosobowego w polskiej prozie współczesnej
Dariusz Nowacki: Co przydarzyło się autorowi? Wokól prozy lat osiemdziesiątych
Erazm Kuźma: Kto mówi w “Odwróconym świetle” Tymoteusza Karpowicza?
Inga Iwasiów: Autoparafraza jako sygnatura
Lidia Wiśniewska: Podmiot w prozie Edwarda Stachury
Krzysztof Uniłowski: “Lunar Excursion Module”. Lem i GoLEM
Robert Cieślak, Piotr Urbański: Bogusława Kierca poszukiwanie “międzyludzkiego człowieczeństwa”  

Wydawnictwo:
Semper
data wydania:
1996 (data przybliżona)

ISBN:
8386951176

liczba stron:
216

słowa kluczowe:
krytyka literacka , literatura współczesna

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski