Dobrosława Wężowicz – Ziółkowska – Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII – XX wieku

Spis Treści:

Od Autora
Wstęp

Rozdział I
Miłość ludowa w opinii badaczy. Wiedza i stereotypy

Rozdział II
Wzory miłości w epice pieśniowej

Rozdział III
Wzory miłości w liryce

Rozdział IV
Miłość małżeńska w liryce i epice pieśniowej

Rozdział V
Seksualizm ludowy w świetle pieśni obscenicznej

Zakończenie
Literatura i źródła rękopiśmienne
Spis ilustracji

Wydawnictwo:
PTL
data wydania:
1991 (data przybliżona)

ISBN:
02398974

liczba stron:
206

słowa kluczowe:
etnologia

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski