w

Dorota Dyjakon – Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i Zmiana

Publikacja przedstawia główne założenia, cele i etapy pracy terapeutycznej
ze sprawcami przemocy domowej.Autorka omówiła skuteczne formy
pomocy psychologicznej udzielane sprawcom przemocy domowej. Przegląd
niektórych propozycji opracowanych i realizowanych w Ameryce i Europie
wskazuje, że istnieje duża potrzeba motywowania osób stosujących przemoc
do podjęcia zmiany. Praca z ofiarą nie rozwiązuje problemu chociażby
dlatego, że wiele z nich po okresach separacji powraca do związku ze
sprawcą i nadal podlega przemocy. Sprawca może także szukać kolejnej
ofiary lub prześladować tę samą osobę. Jak więc pomagać skutecznie?Kolejnym
celem książki jest dokonanie przeglądu różnych stanowisk badawczych
odnoszących się do osobowości sprawcy i ukazanie, że zgromadzona wiedza
nadal nie daje satysfakcjonujących odpowiedzi, wyznacza jednakże dalsze
kierunki badań pogłębiające rozumienie indywidualnych mechanizmów zachowań
przemocowych. W kontekście pracy terapeutycznej ze sprawcą pozwala zaś
znajdować uzasadnienie dla bardzo zróżnicowanych form pomocy proponowanej
osobom stosującym przemoc.Następnym celem podręcznika jest
prezentacja terapii integracyjnej jako jednego z wielu możliwych sposobów
pracy psychologicznej z osobą stosującą przemoc w bliskich relacjach.
Jednym ze źródeł kształtujących tę propozycję jest wieloletnie
doświadczenie terapeutyczne w psychoterapii zarówno z ofiarami przemocy,
osobami doznającymi chronicznego PTSD, jak i z osobami uzależnionymi od
alkoholu oraz sprawcami przemocy domowej. Inną inspiracją jest praca
badawcza nad zmianami, jakie zachodzą u sprawców przemocy domowej pod
wpływem terapii oraz teoretyczne poszukiwania skutecznych metod i
strategii pracy terapeutycznej z tą grupą osób. Prezentowane podejście
jest elastyczne i może być stosowane tak w proponowanej metodologii, jak i
może stanowić inspirację do własnych rozwiązań terapeutycznych.   źródło opisu: Matras źródło okładki: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagog…»

Wydawnictwo:
Difin
data wydania:
2014 (data przybliżona)

ISBN:
9788379303212

liczba stron:
192

słowa kluczowe:
psychologia , osobowość , psychoterapia , przemoc domowa

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski