w

Dorota Kubacka – Jasiecka – W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości

“Bo wasze Ja jest morzem bezkresnym i niezmierzonym”
(K. Gibran, Prorok)

Książka stanowi zbiór artykułów podejmujących jeden z najważniejszych problemów współczesnego człowieka – problem jego tożsamości. Wielość i różnorodność funkcjonujących perspektyw, ujęć, definicji oddaje zasadniczą trudność napotykaną we wszelkich próbach naukowego czy potocznego rozumienia ludzkiego Ja. Teoretyczne dyskusje, badania empiryczne i codzienna obserwacja (tak jak i subiektywne doświadczenie), wskazują na niezwykłą złożoność tej problematyki, dowodząc jednocześnie, że nie ma w tym obszarze jednej obowiązującej prawdy, ani też jednej obowiązującej drogi jej dochodzenia. Tym, co szczególnie ważne i cenne w toczących się na gruncie psychologii – i nie tylko – nieustających sporach, jest to właśnie, że pozostając nierozstrzygnięte, inspirują one do stawiania kolejnych pytań i poszukiwań wciąż nowych odpowiedzi na nie.

Prezentowane w niniejszej monografii opracowania wybranych, szczegółowych zagadnień wprost lub pośrednio związanych z tematem tożsamości stanowić mogą użyteczne źródło wiedzy i dobry punkt wyjścia do dalszej eksploracji w tym obszarze, skłaniając do ponownej, pogłębionej refleksji nad Ja i tożsamością – człowieka w ogóle, a własną w szczególności.   źródło opisu: http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,979,strona,W…(?) źródło okładki: http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,979,strona,W…»

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
tytuł oryginału:
W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości

data wydania:
2008 (data przybliżona)

ISBN:
9788323324829

liczba stron:
280

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski