w

Dorota Wolska – Odzyskać doświadczenie. Sporny temat humanistyki współczesnej

Trudno o bardziej kłopotliwe pojęcie niż doświadczenie. W tych rozważaniach pojawia się ono głównie w rozumieniu egzystencjalistycznym jako kategoria refleksji humanistycznej i przedmiot prowadzonych w jej ramach sporów. We współczesnych dyskusjach apel o odzyskanie doświadczenia przyjmuje postać poznawczego wyzwania, intelektualnej troski, postulatu politycznego, a także jest rozpoznawany jako dążenie kultury samej, jej reakcji na nowoczesną fragmentację, „zubożenie” doświadczenia oraz jego traumatyczne wyparcie. Zwolennicy odzyskania doświadczenia widzą w tym zabiegu szansę na uzdrowienie humanistyki abstrahującej, za sprawą swej nadto scjentystycznej orientacji, od konkretnej ludzkiej egzystencji. „Wrogowie” doświadczenia obawiają się, że kategoria ta zarówno sprzyja poznawczej naiwności, wyrażającej się w bezpodstawnej nadziei na konceptualizację bezpośredniości, jak i wikła w mit absolutnego i fundamentalnego odniesienia. Toczy się więc spór o to, czy można i czy warto odzyskać doświadczenie jako własną kategorię humanistyki. Przy tej okazji rewidowane są poglądy na relacje między poznawaniem i doświadczaniem świata, między neutralnością i zaangażowaniem badań, między abstrakcją i konkretnością, między humanistyką poznawczą i niepoznawczą. Wybrane wątki tych dyskusji składają się na treść książki. Obecne są w niej dwie perspektywy: reflektywnej humanistyki i aksjologicznie zorientowanego kulturoznawstwa.

Spis treści

Wprowadzenie
Dlaczego doświadczenie …
1. Z perspektywy historii myśli
Doświadczenie jako rzeczywistość.
Experience and its Modes Michaela Oakeshotta
Wielogłosowa historia myśli o doświadczeniu.
Ku ponownej integracji doświadczenia
Głód doświadczenia i jego zew. Craiga Irelanda
postulat rewaluacji doświadczenia
2. W stronę doświadczenia historycznego
Doświadczenie i doznanie historii. Frank Ankersmit i Johan Huizinga
3. W perspektywie fenomenologii
Od doświadczenia do wydarzenia. Fenomenologiczna
koncepcja doświadczenia i jej radykalizacja
4. W stronę antropologii
Doświadczenie jako zbiorowe uniesienie, mistyczna
partycypacja i subiektywne złudzenie. Durkheim,
Lévy-Bruhl, Lévi-Strauss
W kierunku nowego idiografizmu?
Między doświadczeniem a teorią.
„Paradoks performatywny”.
5. Wobec świadectwa
Doświadczenie w perspektywie świadectwa
6. Wobec wartości
Doświadczanie rzeczywistości jako doświadczanie
wartości w świetle kulturalizmu Floriana Znanieckiego
Geneza wartości jako doświadczenie. Pragmatystyczna
koncepcja Hansa Joasa
Doświadczenie w refleksji kulturoznawczej
7. Zakończenie
Odzyskać doświadczenie?
Bibliografia
Indeks nazwisk
Indeks pojęć
Summary

Seria HORYZONTY NOWOCZESNOŚCI. Tom 99
Universitas, 2012   źródło opisu: http://www.universitas.com.pl źródło okładki: http://www.universitas.com.pl

Wydawnictwo:
Universitas
data wydania:
2012 (data przybliżona)

ISBN:
9788324217878

liczba stron:
328

słowa kluczowe:
odzyskać doświadczenie , universitas , dorota wolska , horyzonty nowoczesności

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski