Eleazar Mieletinski – Poetyka mitu

I. Najnowsze teorie mitu. Rytualno-mitograficzne pojmowanie literatury
Wprowadzenie historyczne
„Remitologizacja” w filozofii i kulturologii
Rytualizm i funkcjonalizm
Francuska szkoła socjologiczna
Teorie symbolistyczne
Psychologia analityczna
Strukturalizm
Rytualno-mitograficzna szkoła w literaturoznawstwie
Rosyjska i radziecka nauka o mitotwórstwie
Wstępne podsumowanie
II. Klasyczne formy mitu i ich odbicie w folklorze narracyjnym
Uwagi wstępne
Ogólne cechy myślenia mitologicznego
Funkcjonalna orientacja mitu
Czas mityczny i jego „paradygmaty”
Praprzodek-demiurg — bohater kulturowy
Archaiczne mity tworzenia
Etiologia wspólnoty społecznej
Chaos i kosmos. Kosmogeneza
Model kosmiczny
Mity kalendarzowe
Kosmiczne cykle i mity eschatologiczne
Mity bohaterskie i „obrzędy przejścia”
Semantyka mitologicznej fabuły i systemu
Mit, bajka, epos
III. „Mitologizm” w literaturze XX wieku
Wstęp historyczny
„Mitologiczna” powieść XX wieku. Uwagi wstępne
Antyteza: Joyce i Tomasz Mann
„Mitologizm” Kafki
Różnorodne formy mitologizowania w powieści współczesnej   źródło opisu: opis autorski

Wydawnictwo:
Państwowy Instytut Wydawniczy
tytuł oryginału:
Poetika mifa

data wydania:
1981 (data przybliżona)

ISBN:
830600468X

liczba stron:
479

słowa kluczowe:
Literatura , historia , teoria literatury ,

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski