w

Eliza Czerka – Rodzinne uwarunkowania odraczania dorosłości u młodych mężczyzn.

Tematyka książki koncentruje się na analizie problemu odraczania dorosłości, który w ostatnich latach stał się dość częstym zjawiskiem w krajach europejskich. Obecnie wielu młodych ludzi odchodzi od tradycyjnego modelu dorosłości na rzecz bardziej zindywidualizowanego stylu życia. Im bardziej liberalny i zamożniejszy kraj, tym tendencja ta jest wyższa. „Uwolnienie” od dorosłości może dawać młodym ludziom poczucie większego wpływu na swój los. Odejście od obowiązujących standardów społecznych, nakłada na młodych ludzi potrzebę podjęcia większej niż dotychczas odpowiedzialności za własne życie. Nie wszyscy się na ten krok przygotowali, o czym dość boleśnie przekonali się bohaterowie tej książki – młodzi mężczyźni, którzy nie potrafili znaleźć konstruktywnej strategii własnej przyszłości, przez co na wiele lat zatrzymali się w fazie „przeddorosłej”.
Książka jest pierwszym opracowaniem, które zwraca uwagę na genezę zjawiska odraczania dorosłości, nie ograniczając się jedynie do analiz dotyczących zakresu problemu ale przede wszystkim skupiając się na jego przyczynach i konsekwencjach, które dotykają nie tylko „niedorosłych” ale także ich otoczenie społeczne.   źródło opisu: Oficyna Wydawnicza IMPULs, 2007 źródło okładki: http://www.impulsoficyna.com.pl

Wydawnictwo:
Impuls
data wydania:
2007 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7308-924-2

liczba stron:
258

słowa kluczowe:
dorosłość , mężczyźni , chłopcy

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski