w

Elżbieta Skowrońska-Bocian – Prawo cywilne. Część ogólna

Prawo cywilne to prawo dnia powszedniego. Nie sposób przezyć życia, nie
będąc podmiotem praw z zakresu prawa cywilnego i stosunków
cywilnoprawnych, gdyż zarówno urodzenie się człowieka, jak i jego śmierć
pociągają za sobą powstanie skutków cywilnoprawnych. Biorąc to pod
uwagę, autorzy ilustrują swój wykład wieloma nieskomplikowanymi
przykładami funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa z praktyki i
judykatury. Wykorzystali też lata doświadczeń dydaktycznych wynikajacych
z prowadzenia zajęć kursowych i seminariów. 

W książce zostały przystępnie omówione takie podstawowe zagadnienia, jak:

– pojęcia osoby fizycznej i osoby prawnej,

– prawo podmiotowe,

– oświadczenie woli i czynności prawne,

– ochrona dóbr osobistych,

– przedstawicielstwo (ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i
prokury),

– przedawnienie.

Trzecie już wydanie podręcznika zostało istotnie zmienione i uzupełnione
o liczne odwołania do aktualnych poglądów doktryny i najnowsze
wypowiedzi judykatury. Uwzględnia również najnowsze zmiany legislacyjne,
dotyczące przede wszystkim nowej regulacji form czynności prawnych w
kodeksie cywilnym.
  źródło opisu: Matras źródło okładki: Matras

Wydawnictwo:
mniej…
ISBN:
9788326493553

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski