Eric A. Havelock – Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu.

Książka Muza uczy się pisać powstała “krótko przed śmiercią autora jako podsumowanie […] trzydziestu lat badań. Jest ona tym cenniejsza – i tym szersze ma zastosowanie dydaktyczne – że przedstawia, obszernie i wnikliwie sieć powiązań greckiej rewolucji pisma i refleksji nad nią z historią i problematyką kultury XX wieku i kultury Zachodu w ogóle”.

z recenzji Grzegorza Godlewskiego

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
data wydania:
2006 (data przybliżona)

ISBN:
8323503850

liczba stron:
166

słowa kluczowe:
muza uczy się pisać

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski