w

Ewa Bujwid-Kurek – Państwa Pojugosłowiańskie. Szkice Politologiczne

Książka Ewy Bujwid-Kurek pt. Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne jest pierwszym na gruncie polskiej literatury politologicznej opracowaniem analizującym w sposób całościowy problematykę państw pojugosłowiańskich, tzn. nowych organizmów państwowych, które powstały w wyniku rozpadu Jugosławii. Problem rozpadu Jugosławii, towarzyszące mu wojny i konflikty, formowanie się na tym obszarze nowych państwowości, to zagadnienie o wielkim znaczeniu politycznym dla współczesnej Europy. Aktualność publikacji potwierdza uwzględnienie spraw niemal bieżących lub mających nadzwyczaj krótką historię, jak rozkład Federacji Serbii i Czarnogóry i pojawienie się na jej miejsce dwóch samodzielnych państw – Republiki Serbii i Republiki Czarnogóry, a także kwestia Kosowa. Tym nowym przewartościowaniom na politycznej mapie pojugosłowiańskich Bałkanów poświęcone zostały dwa osobne, rozbudowane rozdziały. Zapewnia to pracy kompletność, gdyż doprowadziło – co nie było zadaniem łatwym – proces formowania się nowych pojugosłowiańskich jednostek państwowych do finalnego stadium.   źródło opisu: http://www.wuj.pl źródło okładki: http://www.wuj.pl

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
data wydania:
25 sierpnia 2009

ISBN:
978-83-233-2495-9

liczba stron:
264

słowa kluczowe:
szkice politologiczne , jugosławia , bałkany , politologia

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski