w

Gerd Mietzel – Psychologia kształcenia

Książka wskazuje, że ważne są nie tylko treści poznawcze, ale również kształtowanie poczucia wartości ucznia, jego wiary w możliwości odniesienia sukcesu. Nauczyciel może poczuć się autentycznym wychowawcą, kiedy zrozumie, że uczyć to rzeczywiście wychowywać, czyli mieć odpowiedzialny wpływ na kształtowanie się ważnych sfer osobowości, motywacji, hierarchii wartości, skuteczności działania drugiego człowieka.
Autor umiejętnie pokazuje, jak w procesie dydaktycznym można wykorzystać teorie psychologiczne, oraz udowadnia, że znajomość psychologii może być bardzo przydatna w mistrzowskim uprawianiu swego zawodu.
Prof. Mieczysław Plopa
Gerd Mietzel, wykazując znajomość przedmiotu, z dużą swobodą omawia zarówno szeroką wiedzę teoretyczną w dziedzinie badań psychologicznych, jak również jej zastosowania w praktyce szkolnej uczniów, nauczycieli i wychowawców.
Książka ta jest nie tylko dobrym podręcznikiem akademickim dla studentów psychologii i pedagogiki, ale może być również traktowana jako ważny głos w dyskusji uczonych nad sposobem uprawiania psychologii w ramach badań nad edukacją.
Prof. Janusz Trempała  

Wydawnictwo:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski