w

Grzegorz Piramowicz – Powinności nauczyciela

„Powinność nauczyciela” Piramowicza, zaliczane do klasycznej polskiej literatury pedagogicznej. Dziełko to składa się z czterech części. W pierwszej szkicuje Piramowicz sylwetke wzorowego nauczyciela szkoły parafialnej, w drugim mówi o fizycznym wychowaniu dzieci, w trzeciej o sprawach wychowawczych, czwartą poświęca problemom metodycznym. Bardzo wysoko ustanawia Piramowicz wymarzony przez siebie wzór nauczyciela parafialnego. Ma to być osoba o wielkiej wewnętrznej kulturze, o szerokim widzeniu zadań wychowawczych i społecznych, wreszcie o humanitarnym, nasyconym wrażliwością pedagogiczną stosunku do dziecka. Winien posiadać odpowiednie przygotowanie naukowe do pracy w szkole, a jednocześnie potrzebę ustawicznego samokształcenia, pogłębiania wiedzy.   źródło opisu: Księgarnia Naukowa 1927 źródło okładki: Księgarnia Naukowa 1927

Wydawnictwo:
Księgarnia Naukowa
data wydania:
1927 (data przybliżona)

liczba stron:
109

słowa kluczowe:
Pedagogika , pedeutologia , nauczyciel

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski