w

Helena Sęk – Psychologia zdrowia

Nowatorski, osadzony w polskich realiach podręcznik do psychologii zdrowia!

Książka:

* przedstawia podstawowe pojęcia i koncepcje dyscypliny oraz jej osiągnięcia badawcze i praktyczne;
* prezentuje najważniejsze ujęcia teoretyczne oraz wyniki badań autorów polskich i zagranicznych;
* wskazuje na powiązania psychologii zdrowia z innymi dziedzinami psychologii i praktyki terapeutycznej, kładąc nacisk na interdyscyplinarną współpracę;
* pomaga kształtować umiejętności interpretowania zjawisk zdrowotnych za pomocą różnych ujęć i podejść oraz krytycznego myślenia o problemach zdrowia i choroby;
* prezentuje zagadnienia diagnozy i interwencji na rzecz promocji zdrowia, jego ochrony, zapobiegania zaburzeniom oraz psychologicznej pomocy w toku terapii i organizacji leczenia.  

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe PWN
kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski