w

Helmuth Plessner – Pytanie o conditio humana. Wybór pism

Człowiek jest zadomowiony dopiero w kulturowo nacechowanych ramach egzystencji. Strefy bezpieczeństwa i swojskości, strefy tego, co jest samo przez się zrozumiałe, oczywiste i naturalne, sytuują się w specyficznie duchowej płaszczyźnie: rodzimy krajobraz, ojczysty język, rodzina, obyczaje, tradycja, porządek społeczny, wzory, własne miasto, ulica, dom, pokój, przedmioty użytku i święte znaki — wszystko, co należy do życia. Ale czym byłyby te ochronne ramy i utarte szlaki naszej egzystencji bez obcego świata, przed którym nas chronią, który jest przed nami ukryty i może pozostanie na zawsze niezgłębiony? Tylko na tle świata, z którym nie łączą nas życiowe odniesienia, który stawia nas w nieprzewidzianych sytuacjach, z którym ciągle musimy wchodzić w nowe i nietrwałe kompromisy, człowiek utrzymuje się w owej chwiejnej równowadze kultury zawsze zagrożonej i wymagającej obrony.   źródło opisu: PIW, 1988

Wydawnictwo:
Państwowy Instytut Wydawniczy
tytuł oryginału:
Die Frage nach der Conditio humana,Zwischen Philosophie und Gesellschaft,Diesseits der Utopie

data wydania:
1988 (data przybliżona)

ISBN:
8306016092

liczba stron:
334

słowa kluczowe:
Antropologia filozoficzna , Psychologia społeczna , Zachowanie

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski